بیمارستان امام حسین (ع)

 
بیمارستان امام حسین (ع) https://old.drdr.ir/doctor/37891/بیمارستان-امام-حسین/ https://old.drdr.ir/doctor/37891/بیمارستان-امام-حسین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران روبروی مصلی امام خمینی (ره)
آیا از قبل توسط بیمارستان امام حسین (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام حسین (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

نکا - روبروی مصلی امام خمینی (ره)
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط