بیمارستان احمد نژاد

 
بیمارستان احمد نژاد https://old.drdr.ir/doctor/37890/بیمارستان-احمد-نژاد/ https://old.drdr.ir/doctor/37890/بیمارستان-احمد-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران کتالم، خیابان 22 بهمن
آیا از قبل توسط بیمارستان احمد نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان احمد نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - کتالم، خیابان 22 بهمن
تلفن مرکز
0115XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط