بیمارستان شفا

 
6 نفر
بیمارستان شفا https://old.drdr.ir/doctor/37885/بیمارستان-شفا/ https://old.drdr.ir/doctor/37885/بیمارستان-شفا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان بلوارعلم وصنعت، میدان استاندارد
Rated 3.83 / 5 based on 6 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شفا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شفا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سمنان - بلوارعلم وصنعت، میدان استاندارد
تلفن مرکز
0233XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط