بیمارستان فاطمیه

 
بیمارستان فاطمیه https://old.drdr.ir/doctor/37884/بیمارستان-فاطمیه/ https://old.drdr.ir/doctor/37884/بیمارستان-فاطمیه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان بلوار هفده شهریور، مرکزآموزشی درمانی فاطمیه
آیا از قبل توسط بیمارستان فاطمیه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فاطمیه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سمنان - بلوار هفده شهریور، مرکزآموزشی درمانی فاطمیه
تلفن مرکز
0233XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط