بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

 
بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی کوثر https://old.drdr.ir/doctor/37876/بیمارستان-آموزشی-پژوهشی-درمانی-کوثر/ https://old.drdr.ir/doctor/37876/بیمارستان-آموزشی-پژوهشی-درمانی-کوثر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان شهرک گلستان، بلوار امین، بیمارستان کوثر
آیا از قبل توسط بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی کوثر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی کوثر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سمنان - شهرک گلستان، بلوار امین، بیمارستان کوثر
تلفن مرکز
0233XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط