بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور

 
بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور https://old.drdr.ir/doctor/37856/بیمارستان-و-زایشگاه-17-شهریور/ https://old.drdr.ir/doctor/37856/بیمارستان-و-زایشگاه-17-شهریور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان خیابان شهید فاطمی
آیا از قبل توسط بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ایرانشهر - خیابان شهید فاطمی
تلفن مرکز
0543XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط