بیمارستان شهید دکتر بهشتی

 
بیمارستان شهید دکتر بهشتی https://old.drdr.ir/doctor/37850/بیمارستان-شهید-دکتر-بهشتی/ https://old.drdr.ir/doctor/37850/بیمارستان-شهید-دکتر-بهشتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان دروازه ارک، بیمارستان شهید دکتر بهشتی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید دکتر بهشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید دکتر بهشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زنجان - دروازه ارک، بیمارستان شهید دکتر بهشتی
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط