بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی

 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی https://old.drdr.ir/doctor/37849/بیمارستان-تخصصی-فوق-تخصصی-آیت-اله-موسوی/ https://old.drdr.ir/doctor/37849/بیمارستان-تخصصی-فوق-تخصصی-آیت-اله-موسوی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان جاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی
آیا از قبل توسط بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زنجان - جاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط