بیمارستان بوعلی سینا

 
بیمارستان بوعلی سینا https://old.drdr.ir/doctor/37843/بیمارستان-بوعلی-سینا/ https://old.drdr.ir/doctor/37843/بیمارستان-بوعلی-سینا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان خیابان امام، جنب شرکت مینو
آیا از قبل توسط بیمارستان بوعلی سینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بوعلی سینا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زنجان - خیابان امام، جنب شرکت مینو
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط