بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)

 
بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) https://old.drdr.ir/doctor/37842/بیمارستان-امیرالمؤمنین/ https://old.drdr.ir/doctor/37842/بیمارستان-امیرالمؤمنین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان خیابان امام، خیابان شفا
آیا از قبل توسط بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خدابنده - خیابان امام، خیابان شفا
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط