بیمارستان شهدای طارم

 
بیمارستان شهدای طارم https://old.drdr.ir/doctor/37841/بیمارستان-شهدای-طارم/ https://old.drdr.ir/doctor/37841/بیمارستان-شهدای-طارم/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان خیابان امام، روبروی اداره کشاورزی، بیمارستان شهدای طارم
آیا از قبل توسط بیمارستان شهدای طارم ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهدای طارم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زنجان - خیابان امام، روبروی اداره کشاورزی، بیمارستان شهدای طارم
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط