بیمارستان ایثار

 
بیمارستان ایثار https://old.drdr.ir/doctor/37839/بیمارستان-ایثار/ https://old.drdr.ir/doctor/37839/بیمارستان-ایثار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان جاده جوقین، بیمارستان ایثار
آیا از قبل توسط بیمارستان ایثار ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ایثار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زرین آباد - جاده جوقین، بیمارستان ایثار
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط