بیمارستان ولیعصر (ع)

 
بیمارستان ولیعصر (ع) https://old.drdr.ir/doctor/37834/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/37834/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مرکزی مرکزی میدان ولیعصر
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اراک - میدان ولیعصر
تلفن مرکز
0863XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط