بیمارستان آیت الله خوانساری

 
2 نفر
بیمارستان آیت الله خوانساری https://old.drdr.ir/doctor/37821/بیمارستان-آیت-الله-خوانساری/ https://old.drdr.ir/doctor/37821/بیمارستان-آیت-الله-خوانساری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مرکزی مرکزی خوانسار، انتهای خیابان دانشگاه
Rated 5 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان آیت الله خوانساری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آیت الله خوانساری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اراک - خوانسار، انتهای خیابان دانشگاه
تلفن مرکز
0863XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط