بیمارستان بقیه الله الاعظم

 
بیمارستان بقیه الله الاعظم https://old.drdr.ir/doctor/37820/بیمارستان-بقیه-الله-الاعظم/ https://old.drdr.ir/doctor/37820/بیمارستان-بقیه-الله-الاعظم/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان شهرستان بشاگرد
آیا از قبل توسط بیمارستان بقیه الله الاعظم ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بقیه الله الاعظم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - شهرستان بشاگرد
پزشکان مرتبط