بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس

 
2 نفر
بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس https://old.drdr.ir/doctor/37813/بیمارستان-تامین-اجتماعی-خلیج-فارس/ https://old.drdr.ir/doctor/37813/بیمارستان-تامین-اجتماعی-خلیج-فارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلوارامام خمینی، خیابان دانشگاه آزاد، بلوار بردیس
Rated 3 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - بلوارامام خمینی، خیابان دانشگاه آزاد، بلوار بردیس
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط