بیمارستان فارابی (فکری سابق)

 
بیمارستان فارابی (فکری سابق) https://old.drdr.ir/doctor/37810/بیمارستان-فارابی-‌فکری-سابق‌/ https://old.drdr.ir/doctor/37810/بیمارستان-فارابی-‌فکری-سابق‌/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان ولی عصر
آیا از قبل توسط بیمارستان فارابی (فکری سابق) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فارابی (فکری سابق)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بستک - خیابان ولی عصر
تلفن مرکز
0764XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط