بیمارستان شهدا

 
بیمارستان شهدا https://old.drdr.ir/doctor/37809/بیمارستان-شهدا/ https://old.drdr.ir/doctor/37809/بیمارستان-شهدا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلوار معلم، خیابان شهداء، بیمارستان شهداء بندرلنگه
آیا از قبل توسط بیمارستان شهدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندر لنگه - بلوار معلم، خیابان شهداء، بیمارستان شهداء بندرلنگه
تلفن مرکز
0764XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط