بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا

 
بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا https://old.drdr.ir/doctor/37808/بیمارستان-اعصاب-روان-ابن-سینا/ https://old.drdr.ir/doctor/37808/بیمارستان-اعصاب-روان-ابن-سینا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان جمهوری اسلامی، ضلع غربی بیمارستان شهید محمدی، اعصاب وروان ابن سینا
آیا از قبل توسط بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - خیابان جمهوری اسلامی، ضلع غربی بیمارستان شهید محمدی، اعصاب وروان ابن سینا
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط