بیمارستان فاطمه الزهرا

 
بیمارستان فاطمه الزهرا https://old.drdr.ir/doctor/37807/بیمارستان-فاطمه-الزهرا/ https://old.drdr.ir/doctor/37807/بیمارستان-فاطمه-الزهرا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان حاجی آباد، ضلع شرقی جاده بندرعیاس سیرجان
آیا از قبل توسط بیمارستان فاطمه الزهرا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فاطمه الزهرا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - حاجی آباد، ضلع شرقی جاده بندرعیاس سیرجان
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط