بیمارستان صاحب الزما ن

 
بیمارستان صاحب الزما ن https://old.drdr.ir/doctor/37805/بیمارستان-صاحب-الزما-ن/ https://old.drdr.ir/doctor/37805/بیمارستان-صاحب-الزما-ن/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلوار پاسداران، بلوار بسیج
آیا از قبل توسط بیمارستان صاحب الزما ن ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان صاحب الزما ن
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - بلوار پاسداران، بلوار بسیج
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط