بیمارستان پارس

 
بیمارستان پارس https://old.drdr.ir/doctor/37799/بیمارستان-پارس/ https://old.drdr.ir/doctor/37799/بیمارستان-پارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بیمارستان پارس
آیا از قبل توسط بیمارستان پارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان پارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ابوموسی - بیمارستان پارس
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط