بیمارستان فارابی

 
بیمارستان فارابی https://old.drdr.ir/doctor/37796/بیمارستان-فارابی/ https://old.drdr.ir/doctor/37796/بیمارستان-فارابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلواردکترسعیدی،بیمارستان فارابی
آیا از قبل توسط بیمارستان فارابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فارابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بستک - بلواردکترسعیدی،بیمارستان فارابی
تلفن مرکز
0764XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط