بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 
بیمارستان شهید مصطفی خمینی https://old.drdr.ir/doctor/37792/بیمارستان-شهید-مصطفی-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/37792/بیمارستان-شهید-مصطفی-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
ایلام ایلام میدان کشوری، تپه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید مصطفی خمینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید مصطفی خمینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ایلام - میدان کشوری، تپه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی
تلفن مرکز
0843XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط