بیمارستان امام خمینی (ره)

 
بیمارستان امام خمینی (ره) https://old.drdr.ir/doctor/37791/بیمارستان-امام-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/37791/بیمارستان-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
ایلام ایلام خیابان آیت الله حیدری
آیا از قبل توسط بیمارستان امام خمینی (ره) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ایلام - خیابان آیت الله حیدری
تلفن مرکز
0843XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط