بیمارستان قدس

 
بیمارستان قدس https://old.drdr.ir/doctor/37787/بیمارستان-قدس/ https://old.drdr.ir/doctor/37787/بیمارستان-قدس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان پاسداران نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس
آیا از قبل توسط بیمارستان قدس ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان قدس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سنندج - خیابان پاسداران نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط