بیمارستان شهید بهشتی

 
بیمارستان شهید بهشتی https://old.drdr.ir/doctor/37781/بیمارستان-شهید-بهشتی/ https://old.drdr.ir/doctor/37781/بیمارستان-شهید-بهشتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید بهشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قروه - انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط