بیمارستان تامین اجتماعی

 
3 نفر
بیمارستان تامین اجتماعی https://old.drdr.ir/doctor/37777/بیمارستان-تامین-اجتماعی/ https://old.drdr.ir/doctor/37777/بیمارستان-تامین-اجتماعی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان انتهای خیابان معلم، بیمارستان تامین اجتماعی سقز
Rated 3.33 / 5 based on 3 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان تامین اجتماعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان تامین اجتماعی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سقز - انتهای خیابان معلم، بیمارستان تامین اجتماعی سقز
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط