بیمارستان صلاح الدین ایوبی

 
بیمارستان صلاح الدین ایوبی https://old.drdr.ir/doctor/37776/بیمارستان-صلاح-الدین-ایوبی/ https://old.drdr.ir/doctor/37776/بیمارستان-صلاح-الدین-ایوبی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان صلاح الدین ایوبی، خیابان پرستار
آیا از قبل توسط بیمارستان صلاح الدین ایوبی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان صلاح الدین ایوبی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سنندج - خیابان صلاح الدین ایوبی، خیابان پرستار
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط