بیمارستان نظامی

 
بیمارستان نظامی https://old.drdr.ir/doctor/37763/بیمارستان-نظامی/ https://old.drdr.ir/doctor/37763/بیمارستان-نظامی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان شمالی خراسان شمالی خیابان نادر شمالی
آیا از قبل توسط بیمارستان نظامی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان نظامی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بجنورد - خیابان نادر شمالی
تلفن مرکز
0583XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط