بیمارستان شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان

 
بیمارستان شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان https://old.drdr.ir/doctor/37755/بیمارستان-شبکه-بهداشت-پورسینا-مانه-سملقان/ https://old.drdr.ir/doctor/37755/بیمارستان-شبکه-بهداشت-پورسینا-مانه-سملقان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان شمالی خراسان شمالی
آیا از قبل توسط بیمارستان شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شبکه بهداشت پورسینا مانه و سملقان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
تلفن مرکز
0583XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط