بیمارستان شهیدآتشدست

 
بیمارستان شهیدآتشدست https://old.drdr.ir/doctor/37751/بیمارستان-شهیدآتشدست/ https://old.drdr.ir/doctor/37751/بیمارستان-شهیدآتشدست/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی بلوار دانشگاه
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدآتشدست ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدآتشدست
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مرند - بلوار دانشگاه
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط