بیمارستان شهید دکترچمران

 
بیمارستان شهید دکترچمران https://old.drdr.ir/doctor/37749/بیمارستان-شهید-دکترچمران/ https://old.drdr.ir/doctor/37749/بیمارستان-شهید-دکترچمران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان امام خمینی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید دکترچمران ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید دکترچمران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - خیابان امام خمینی
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط