بیمارستان امام علی (ع)

 
بیمارستان امام علی (ع) https://old.drdr.ir/doctor/37748/بیمارستان-امام-علی/ https://old.drdr.ir/doctor/37748/بیمارستان-امام-علی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی بلوار شفا
آیا از قبل توسط بیمارستان امام علی (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام علی (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

فردوس - بلوار شفا
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط