بیمارستان ولیعصر (عج)

 
بیمارستان ولیعصر (عج) https://old.drdr.ir/doctor/37744/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/37744/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان غفاری،خیابان زکریای رازی، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - خیابان غفاری،خیابان زکریای رازی، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط