بیمارستان شفا بشرویه

 
بیمارستان شفا بشرویه https://old.drdr.ir/doctor/37742/بیمارستان-شفا-بشرویه/ https://old.drdr.ir/doctor/37742/بیمارستان-شفا-بشرویه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی بشرویه، بلوار جهاد
آیا از قبل توسط بیمارستان شفا بشرویه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شفا بشرویه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - بشرویه، بلوار جهاد
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط