بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی https://old.drdr.ir/doctor/37741/بیمارستان-شهید-سید-مصطفی-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/37741/بیمارستان-شهید-سید-مصطفی-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی طبس، بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - طبس، بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط