بیمارستان شهید شوریده

 
بیمارستان شهید شوریده https://old.drdr.ir/doctor/37739/بیمارستان-شهید-شوریده/ https://old.drdr.ir/doctor/37739/بیمارستان-شهید-شوریده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان کارگر، خیابان پاستور شرقی، موسسه پزشکی شهید شوریده
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید شوریده ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید شوریده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان کارگر، خیابان پاستور شرقی، موسسه پزشکی شهید شوریده
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط