بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد 3

 
2 نفر
بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد 3 https://old.drdr.ir/doctor/37738/بیمارستان-حضرت-ابوالفضل-عباس-میلاد-3/ https://old.drdr.ir/doctor/37738/بیمارستان-حضرت-ابوالفضل-عباس-میلاد-3/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی انتهای بلوار صنعت و معدن
Rated 3 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد 3 ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس میلاد 3
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط