بیمارستان ایران مهر

 
بیمارستان ایران مهر https://old.drdr.ir/doctor/37733/بیمارستان-ایران-مهر/ https://old.drdr.ir/doctor/37733/بیمارستان-ایران-مهر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان غفاری، رو بروی غفاری 30
آیا از قبل توسط بیمارستان ایران مهر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ایران مهر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - خیابان غفاری، رو بروی غفاری 30
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط