بیمارستان بینا

 
16 نفر
بیمارستان بینا https://old.drdr.ir/doctor/37730/بیمارستان-بینا/ https://old.drdr.ir/doctor/37730/بیمارستان-بینا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار وکیل آباد، سیدرضی45
Rated 4.63 / 5 based on 15 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان بینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بینا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - بلوار وکیل آباد، سیدرضی45
پزشکان مرتبط