بیمارستان آموزشی پژوهشی خورشید

 
بیمارستان آموزشی پژوهشی خورشید https://old.drdr.ir/doctor/37727/بیمارستان-آموزشی-پژوهشی-خورشید/ https://old.drdr.ir/doctor/37727/بیمارستان-آموزشی-پژوهشی-خورشید/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان هشت بهشت، خیابان استانداری
آیا از قبل توسط بیمارستان آموزشی پژوهشی خورشید ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آموزشی پژوهشی خورشید
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - هشت بهشت، خیابان استانداری
تلفن مرکز
0342XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط