بیمارستان شهید دوران

 
9 نفر
بیمارستان شهید دوران https://old.drdr.ir/doctor/37724/بیمارستان-شهید-دوران/ https://old.drdr.ir/doctor/37724/بیمارستان-شهید-دوران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار مدرس، روبروی خیابان برجستون، بیمارستان شهید دوران
Rated 4.78 / 5 based on 8 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید دوران ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید دوران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - بلوار مدرس، روبروی خیابان برجستون، بیمارستان شهید دوران
پزشکان مرتبط