احمد شجاعی

متخصص چشم
احمد شجاعی https://old.drdr.ir/doctor/31227/احمد-شجاعی/ https://old.drdr.ir/doctor/31227/احمد-شجاعی/ 28377 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران (مطب اول:) پاسداران، کوچه شهید زمردیان، بوستان یکم، پلاک ۲۰۷، ساختمان پزشکان ۲۰۷ - (مطب دوم:) خیابان آذربایجان، بین خوش و قصرالدشت، پلاک ۸۷۷، مجتمع نگین، واحد ۵
آیا از قبل توسط دکتر احمد شجاعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات احمد شجاعی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - (مطب اول:) پاسداران، کوچه شهید زمردیان، بوستان یکم، پلاک ۲۰۷، ساختمان پزشکان ۲۰۷ - (مطب دوم:) خیابان آذربایجان، بین خوش و قصرالدشت، پلاک ۸۷۷، مجتمع نگین، واحد ۵
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط