کلینیک تخصصی دکترفقیهی

ژنتیک (کودکان و نوزادان)
کلینیک تخصصی دکترفقیهی https://old.drdr.ir/doctor/31098/کلینیک-تخصصی-دکترفقیهی/ https://old.drdr.ir/doctor/31098/کلینیک-تخصصی-دکترفقیهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان زند، کوچه ۴۳، اولین کوچه سمت راست، کلینیک تخصصی ژنتیک دکتر فقیهی
آیا از قبل توسط کلینیک تخصصی دکترفقیهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات کلینیک تخصصی دکترفقیهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - خیابان زند، کوچه ۴۳، اولین کوچه سمت راست، کلینیک تخصصی ژنتیک دکتر فقیهی
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط