دکتر امیر الهی فر

امیر الهی فر

متخصص عفونی و گرمسیری
60 نفر
امیر الهی فر https://old.drdr.ir/doctor/29514/امیر-الهی-فر/ https://old.drdr.ir/doctor/29514/امیر-الهی-فر/ 34622 http://drdr.ir/images/site/امیر-الهی-فر-29514.jpg http://drdr.ir/images/site/امیر-الهی-فر-29514.jpg
البرز البرز (مطب): مهرشهر، بلوار ارم، ساختمان سالیان، طبقه چهارم - (درمانگاه مرکزی مهرشهر): مهرشهر، بلوار ارم، بین خیابان 118 و119
Rated 4.8 / 5 based on 60 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر امیر الهی فر ویزیت شده اید؟
اطلاعات امیر الهی فر
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کرج - (مطب): مهرشهر، بلوار ارم، ساختمان سالیان، طبقه چهارم - (درمانگاه مرکزی مهرشهر): مهرشهر، بلوار ارم، بین خیابان 118 و119
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط