آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا https://old.drdr.ir/doctor/2866/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-صبا/ https://old.drdr.ir/doctor/2866/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-صبا/ 118136 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا بابل آماده انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی پاتولوژی می باشد.
مازندران مازندران روبروی بیمارستان بهشتی - انتهای کوچه دانش ٤
آیا از قبل توسط آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بابل - روبروی بیمارستان بهشتی - انتهای کوچه دانش ٤
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط