دکتر مرکز فیزیوتراپی آرنیکا

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر مرکز فیزیوتراپی آرنیکا https://old.drdr.ir/doctor/22916/دکتر-مرکز-فیزیوتراپی-آرنیکا/ https://old.drdr.ir/doctor/22916/دکتر-مرکز-فیزیوتراپی-آرنیکا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، خیابان 6 غربی، مجتمع ایران نگین، ورودی سوم، طبقه اول
آیا از قبل توسط مرکز فیزیوتراپی آرنیکا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز فیزیوتراپی آرنیکا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مرکز فیزیوتراپی آرنیکا

اهواز - کیانپارس، خیابان 6 غربی، مجتمع ایران نگین، ورودی سوم، طبقه اول
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط