مشاوره و رژیم درمانی آذر پور جهان

متخصص تغذیه
مشاوره و رژیم درمانی آذر پور جهان https://old.drdr.ir/doctor/1945/مشاوره-رژیم-درمانی-آذر-پور-جهان/ https://old.drdr.ir/doctor/1945/مشاوره-رژیم-درمانی-آذر-پور-جهان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش فلامک شمالی - ساختمان پزشکان غزالی - طبقه اول
آیا از قبل توسط مشاوره و رژیم درمانی آذر پور جهان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مشاوره و رژیم درمانی آذر پور جهان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش فلامک شمالی - ساختمان پزشکان غزالی - طبقه اول
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط