ستاره صمدی

ستاره صمدی

شنوایی سنجی و تجویز سمعک
ستاره صمدی https://old.drdr.ir/doctor/16695/ستاره-صمدی/ https://old.drdr.ir/doctor/16695/ستاره-صمدی/ 874ش http://drdr.ir/images/site/دکتر-ستاره-صمدی-16695.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ستاره-صمدی-16695.jpg
خوزستان خوزستان کیانپارس، خیابان اسفند شرقی، مجتمع مهرآذین، طبقه٢، واحد٦
آیا از قبل توسط ستاره صمدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات ستاره صمدی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اهواز - کیانپارس، خیابان اسفند شرقی، مجتمع مهرآذین، طبقه٢، واحد٦
تلفن مرکز
0916XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط